HUNGRIA 1986

László Scholz

1. LIBROS Y REVISTAS CON TEMAS MONOGRAFICOS

696. Csejtei, Dezsö. A spanyol egzisztencializmus története. Budapest: Editorial Gondolat, 1986. pp. 376. (Historia del existencialismo español; especialmente Unamuno y Ortega y Gasset).

2. ARTICULOS

697. Anderle, Adám. "Etnikum és nemzet összefüggései Latin-Amerikában" ("Las correlaciones de etnia y nación en América Latina"). Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára (Estudios en homenaje a Gyula Mérei con motivo de su 75 cumpleaños). Szeged: Ed. JATE, 1986. pp. 249-263.

698. Kukovecz, György. "A katolicizmus szerepe Latin-Amerika mai fejlödésében" ("El papel del catolicismo en el desarrollo actual de América Latina"). Szakadék. Elöadások a Harmadik világról (Abismo. Conferencias sobre tercer mundo). Szeged: Ed. JATE, 1986. pp. 185-205.

699. Maróth Miklos. "As 'egység', a 'sokság' és 'mindenség' problémája a hellenizmus és az iszlám filozófiájában" ("Los problemas de la 'unidad', 'multitud' y 'totalidad' en la filosofía del helenismo y del islám"). Magyar Filozófiai Szemle 30, No. 3 (1986): 452-462.

3. INDICE DE REVISTAS

Acta Iuvenum.

Acta Historica.

Acta Litteraria.

Annales ELTE.

Filológiai Közlöny.

História.

Magyar Filozófiai Szemle.

MTA Filozófiai Közlemények.

Neohelicon.

Valóság.

Világosság.